Ciepłe i słoneczne fakty

Obraz
Słońce jest naszą najbliższą gwiazdą we wszechświecie. Najbliższy jest jednak terminem bardzo względnym, ponieważ Słońce znajduje się w odległości 93 milionów mil od nas. W rzeczywistości czytelnik Sciencesational Demandude z Missouri w Stanach Zjednoczonych miał dla nas następujący fakt astronomiczny :

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dostępny jest nowy fundusz typu ETF

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dostępny jest nowy fundusz typu ETF na indeks sWIG80TR - poinformowała we wtorek warszawska giełda. W skład indeksu sWIG80TR wchodzi 80 małych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Fundusz ETF (ang. Exchange Traded Fund) to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie (replikacja) zachowania się danego indeksu giełdowego. Charakteryzuje się możliwością stałej (codziennej) kreacji i umarzania certyfikatów inwestycyjnych. Certyfikaty portfelowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, czyli w rozumieniu Regulaminu Giełdy tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, notowane są na warszawskiej giełdzie na zasadach analogicznych jak akcje - można je swobodnie kupować i sprzedawać, a ich płynność wspierana jest przez dom maklerski. Na Głównym Rynku GPW od wtorku notowany jest fundusz Beta ETF sWIG80TR Polski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Emisję funduszu przeprowadził AgioFunds TFI, oferującym i animatorem jest Dom Maklerski BOŚ, a koordynatorem produktu Beta Securities Poland. W komunikacie zaznaczono, że to ósmy fundusz ETF wprowadzony przez Agiofunds TFI, we współpracy z Beta Securities Poland na GPW i czwarty ETF debiutujący na GPW w 2021 r. „Dostrzegamy duży potencjał w segmencie funduszy ETF, dlatego cieszymy się, że do obrotu został wprowadzony kolejny instrument umożliwiający inwestowanie pasywne. Dzięki nowemu funduszowi ETF opartemu na indeksie sWIG80TR uczestnicy rynku zyskują możliwość inwestycji poprzez jeden instrument w 80 spółek notowanych na Głównym Rynku” - powiedziała cytowana w komunikacie członek zarządu GPW Izabela Olszewska. Jak oceniła, Indeks sWIG80TR jest „dobrze zdywersyfikowany pod względem reprezentowanych w nim branż”, bo występują w nim 43 branże z 9 sektorów gospodarki. „W ciągu ostatnich pięciu lat stopa zwrotu z tego indeksu wyniosła 70 proc. Mamy nadzieję, że nowy ETF spotka się z dużym zainteresowaniem inwestorów" – dodała Olszewska. GPW poinformowała, że instrumentem bazowym nowego ETF jest indeks sWIG80TR, obejmujący mniejsze spółki notowane na warszawskiej giełdzie. „Debiutem Beta ETF sWIG80 podwoiliśmy w ciągu roku liczbę funduszy Beta notowanych na warszawskiej giełdzie. Jednak debiut Beta ETF na sWIG80TR jest szczególny, ponieważ jest to ostatni z głównych indeksów GPW – WIG20TR, mWIG40TR oraz właśnie sWIG80TR – które razem stanowią ponad 95 proc. kapitalizacji polskiej giełdy, mierzonej indeksem WIG” – powiedział cytowany w informacji członek zarządu Beta Securities Poland i członek Rady Nadzorczej Agiofunds TFI Robert Sochacki. Jak wyjaśnił Sochacki, „teraz każdy inwestor może samodzielnie odwzorować zachowanie szerokiego rynku”. „Indeks sWIG80TR to indeks małych spółek, które stanowią ważny silnik wzrostu warszawskiej giełdy. Mocno zdywersyfikowany portfel obejmuje 80 spółek z 43 branż o niskiej koncentracji, i może być istotnym elementem wielu portfeli inwestycyjnych. Wyzwania płynnościowe oraz ryzyka z tym związane są minimalizowane dzięki strukturze ETF, gdzie transakcje mogą być zawierane bezpośrednio pomiędzy inwestorami, bez wpływu na fundusz i rynek bazowy" – ocenił. Giełda zaznaczyła, że sWIg80TR jest indeksem dochodowym powiązanym z indeksem sWIG80, więc przy jego obliczaniu będą uwzględniane nie tylko ceny zawartych transakcji, ale również dochody z tytułu dywidend i praw poboru. "Beta ETF na sWIG80TR powstał w odpowiedzi na zgłaszane zainteresowanie inwestorów. Jest on dopełnieniem pełnej palety ETF-ów budowanych w oparciu o główne krajowe indeksy. Cieszę się z rozwoju tych instrumentów oraz z tego, że rynek jest w stanie reagować i odpowiadać na potrzeby inwestorów. Dla klientów inwestujących w nowy instrument zaproponowaliśmy również promocyjną stawkę prowizyjną" - mówi cytowany w komunikacie GPW prezes DM BOŚ S.A. Radosław Olszewski. Jak przekonują jego twórcy, nowy fundusz ETF jest skierowany do inwestorów, którzy oczekują wyższej stopy zwrotu na polskim rynku akcji, szukają ekspozycji na polskie małe spółki, akceptują ryzyko inwestycyjne rynku akcji oraz posiadają długi horyzont inwestycyjny. Ważne jest także posiadanie rachunku maklerskiego z dostępem do GPW w Warszawie. Fundusz BETA ETF sWIG80TR będzie także dostępny na rachunkach maklerskich Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Więcej informacji o Beta ETF można znaleźć na stronach: www.gpw.pl, www.agiofunds.pl oraz www.bossa.pl. Źródło informacji: PAP MediaRoom

Popularne posty z tego bloga

Ciepłe i słoneczne fakty